آلت تناسلی مرد در دفینه یابی

 

تفسیر نماد آلت در دفینه یابی

?????????

آلت تناسلی در دوران باستان نماد خیر، برکت و فراونی بوده است و همچنین از این نماد به عنوان شاخص مقبره و دفینه رئیس یا بزرگ قبیله نیز استفاده می شده البته این نماد در همه جا نشان دفینه نیست.
نماد آلتی با ارزش است که به صورت بزرگ و از سنگی تراش خورده باشد که سنگ قابل حمل یا جابه جایی نباشد در مواردی قبر زیر نماد است ودر مواردی دیگر زیر یا داخل سنگ های پایینی هدایا و سرباری وجود دارد و مقبره اصلی با فاصله ایی نه چندان دور از نماد قرار دارد که با بررسی دقیق و پیدا کردن علائم مشکوک یاریز که نشان آخر و تثبیتی باشند محل دقیق دفینه را پیدا کرد.

سایت باستانی جویندگان گنج
???
ganjyar.co